Morphology 2014
BRNO, SEPTEMBER 7-9, 2014

!New! Final program of conference is available!

See Program Schedule (link).

 

Welcome

Welcome to MORPHOLOGY 2014 (the 48th International Congress of the Czech Anatomical Society and 51st Lojda Symposium on Histochemistry) that will be held in Brno, September 7-9, 2014.

 

Prize of ČAS

We are pleased to announce the part of program will be prize awarding from ČAS (Czech Anatomical Society). Find the details at link.

Deadline 31.5.2014.

Vážení kolegové, tak jako každý rok si dovolujeme připomenout výroční cenu České anatomické společnosti sponzorovanou firmou Olympus (http://cas.lf1.cuni.cz/cena.html).

Za výbor ČAS zdraví
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. a prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

 

Prize of ČSHC

We are pleased to announce the part of program will be prize awarding from ČSHC (Czech Society of Histo and Cytochemistry). Find the details at link.

Deadline 31.5.2014.

Vážení členové České společnosti histo- a cytochemické
milí přátelé,

Výroční sjezd ČSHC v rámci Morphology 2014 je plánován na 7. – 9. září 2014 v Brně.
Součástí programu bude předání ceny Společné výroční ceny České společnosti histo- a
cytochemické a firmy Nikon, s. r. o. Uzávěrka přihlášek je do konce května 2014. Bližší
informace naleznete na http://www.cshc.cz/cz/statutceny.htm .

Srdečné pozdravy Vám zasílá
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
předseda České společnosti histo- a cytochemické

 

 

University-Campus-Brno-no.-4