Morphology 2014
BRNO, SEPTEMBER 7-9, 2014

Program schedule

 

Final program is available HERE (pdf).

 

Sunday, September 7, 2014

4 p.m. Opening ceremony, Plenary lectures of winners of annual CAS and CSHC prizes and Welcome Reception

Monday, September 8, 2014

9.00 – 12.00 a.m. Lecture session, Coffee break and Poster session
12.00 – 1.00 p.m. Lunch
1.00 – 3.00 p.m. Session dedicated to 500th anniversary of A. Vesalius birth
3.20 – 6.00 p.m. Lecture session, Coffee break and Poster session
7.00 p.m. Get together party (400 CZK)

Tuesday, September 9, 2014

9.00 – 2.00 p.m. Lecture session, Coffee break and Poster session

 

Satellite symposium dedicated to 500th anniversary of A. Vesalius birth

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Anatomický ústav a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků spolu s Českou anatomickou společností 
pořádají k 500. Výročí narození Andrea Vesalia symposium

„Anatomie od Vesalia po současnost“

Dovolujeme si pozvat k účasti všechny zájemce do velké posluchárny Anatomického ústavu, U Nemocnice 3, Praha 2 v úterý dne 23. září 2014 v 10:00.

Program ke stažení